Національний банк розробив Методичні рекомендації щодо організації корпоративного управління в банках України

07.12.2018. НБУ. Національний банк України розробив та надіслав банкам Методичні рекомендації щодо організації корпоративного управління.

Головна мета документу - підвищення рівня корпоративного управління в банківському секторі України з урахуванням прийнятих законодавчих змін* та рекомендацій Базельського комітету з питань банківського нагляду щодо корпоративного управління та кращих міжнародних практик.

Документ містить рекомендації з питань організації корпоративного управління, зокрема щодо:

- відповідальності, функцій, складу та порядку роботи ради банку, її колективної придатності;

- формування, складу, повноважень і порядку роботи комітетів ради банку;

- ролі ради банку в забезпеченні ефективного функціонування системи внутрішнього контролю в банку;

- впровадження ефективної політики винагороди, яка буде стимулювати працівників діяти в інтересах банку та не вдаватись до надмірних ризиків;

- розкриття банком інформації про корпоративне управління.

Відповідні рекомендації затверджені рішенням Правління Національного банку України від 03 грудня 2018 року № 814-рш "Про схвалення Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України", яке набрало чинності 3 грудня 2018 року.