Положення про малий групивой будинок для дітей позбавлених батьківського піклування

Урядом прийнято рішення, спрямоване на зменшення в закладах інституційного догляду та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому числі з інвалідністю, та осіб з їх числа шляхом влаштування їх до малих групових будинків, забезпечення можливостей для таких дітей виховуватися в умовах, наближених до сімейних.

Зокрема, затверджено Примірне положення про малий груповий будинок як заклад соціального захисту, що призначений для тривалого (стаціонарного) проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому числі дітей з інвалідністю, в умовах, наближених до сімейних, соціалізації та підготовки до самостійного життя, сприяння поверненню дітей в біологічну сім’ю або влаштування в сімейні форми виховання.

Створення малих групових будинків сприятиме оптимізації мережі закладів, у яких надаються соціальні послуги, пришвидшенню реформування закладів інституційного догляду і виховання дітей, забезпеченню максимальної доступності дітей до послуг у громаді, посиленню ролі та відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за становище дітей та сімей з дітьми.

Одним із завдань малого групового будинку є забезпечення навчання дитини в найближчому закладі дошкільної освіти, загальної середньої освіти, за місцем проживання, в тому числі забезпечення права дитини з особливими освітніми потребами на інклюзивне навчання та отримання освітніх послуг згідно з індивідуальною програмою розвитку.

Також створення малих групових будинків сприятиме посиленню ролі та відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за становище дітей та сімей з дітьми.