Національний банк переглянув вимоги щодо розкриття інформації у фінансовій звітності банків у зв’язку із запровадженням міжнародних стандартів

Національний банк переглянув вимоги щодо розкриття інформації у фінансовій звітності банків у зв’язку із запровадженням міжнародних стандартів фінансової звітності 9 "Фінансові інструменти" (далі – МСФЗ 9).

Так Правління Національного банку України прийняло постанову від 04 квітня 2018 року № 34 "Про затвердження змін до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України".

Цей документ спрямований на:

- розкриття інформації у фінансовій звітності банків згідно з МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації";

- дотримання вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" в частині подання банками Звіту про управління.

Прийняття постанови надасть можливість користувачам отримувати повну та достовірну фінансову звітність банків України з метою прийняття виважених економічних рішень.

Постанова № 34 набирає чинності з 07 квітня 2018 року.