Зміни до Порядку застосування будівельних норм з урахуванням нормативів ЄС

Уряд вніс зміни до Порядку застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих із нормативними документами Європейського Союзу.

Документом знято обмеження щодо проектування за будівельними нормами, гармонізованими з нормативними документами ЄС, для конструкцій будівель і споруд будівництва (нового будівництва та реконструкції), які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з значними наслідками (СС3).

Встановлення такого обмеження зумовлювалось відсутністю досвіду зазначеного проектування, а також тим, що на час прийняття Порядку не всі частини Єврокодів набули в Україні чинності.

На даний час, в Україні набули чинності всі 58 частин Єврокодів, розроблено три основні посібники з проектування за Єврокодами стосовно сталевих, залізобетонних конструкцій та сейсмічного проектування. Саме тому і виникла необхідність зняття даного обмеження.

Таким чином, реалізація акта дозволить поширити одночасну дію будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами ЄС, на всі об’єкти будівництва, незалежно від класу наслідків.