Про індекс

Індекс моніторингу реформ (іМоРе) призначений надавати комплексну оцінку зусиллям влади – Уряду, Президента, НБУ тощо – по впровадженню реформ. Головною метою Індексу є професійне інформування суспільства щодо швидкості та глибини процесу реформ в країні. Недостатня інформованість суспільства пов’язана з тим, що кожна державна інституція виконує свою частину роботи в межах певного вузького напрямку, а ЗМІ найчастіше приділяють увагу лише найбільш резонансним темам, як-то прийняття люстраційного чи антикорупційного законів. Крім того, неспеціалістам часто важко оцінити, наскільки позитивними були ті чи інші нормативні зміни.

Індекс відслідковує зміни в регуляторному середовищі, які у разі їх імплементації, просунуть Україну вперед (або назад) на шляху до ліберальної, більш ефективної та менш корумпованої держави. Індекс розраховується на основі експертного опитування один раз на два тижні. Експерти надають свою оцінку змінам у регуляторному середовищі, які  можна охарактеризувати як реформи. Для цілей розрахунку цього Індексу реформами вважаються регуляторні акти, що змінюють засади функціонування інституцій або ж суттєво впливають на поведінку економічних агентів. Експерти оцінюють регуляторні акти, які  вступили в дію протягом періоду опитування або були прийняті з чіткою датою введення в дію. Наміри, заяви, закони прийняті, але не підписані. Також не оцінюється якість імплементації регуляторних актів.

Індекс складається із п’яти компонентів, що відображають прогрес за такими п’ятьма напрямками реформ*:

І1. Державне управління:

 • боротьба з корупцією
 • децентралізація
 • державна служба (включаючи виборне законодавство, зміни у процедурах прийняття рішень органами державної влади)
 • адміністративні послуги
 • інше в державному управлінні

І2. Державні фінанси:

 • податкова система
 • система соціального захисту та ринок праці
 • державні закупівлі
 • ефективність державних видатків
 • управління державним боргом
 • інше в державних фінансах

І3. Монетарна система:

 • валютне регулювання
 • ринки капіталу
 • банківський сектор
 • незалежність НБУ
 • інше в монетарній системі

 І4. Бізнес середовище:

 • дерегуляція
 • конкурентна політика
 • зовнішня торгівля
 • корпоративне управління
 • права власності
 • інше в бізнес середовищі

І5. Енергетика

 • енергетична незалежність

*Нотатка: Структуру Індексу було змінено 19 квітня 2015 року (Випуск 8). Під-напрями дерегуляція та конкурентна політика буди вилучені із напряму І1. Державне управлянні та боротьба з корупцією та об’єднані з напрямом І4. Зовнішня торгівля. Об’єднаний напрям отримав назву І4. Ринкова політика та зовнішня торгівля. Попередні оцінки напрямів та регуляторних актів були перераховані відповідно до нової структури.