Методологія

Індекс моніторингу реформ базується на оцінці експертами змін у регуляторному середовищі за одним чи кількома напрямками, що стосуються сфери їхньої компетенції. Період оцінювання складає два тижні. Напрями включають 1) державне управління; 2) державні фінанси; 3) монетарну систему; 4) бізнес середовище; 5) енергетичну незалежність. За кожним напрямом оцінюються події  – регуляторні акти, що вступили в дію протягом періоду оцінювання і є обов’язковим до виконання або мають точно визначену дату введення в дію, та міжнародні договори, підписані урядом чи президентом і ратифіковані парламентом (у разі, якщо ратифікації необхідна). Не оцінюються чутки, усні заяви офіційних осіб чи записи в їхніх блогах, а також проекти нормативних актів, включаючи закони прийняті парламентом, але ще не підписані Президентом. Якщо скасовується певне регулювання, що було запроваджено після березня 2014 року як антикризовий захід, це не вважається подією для цілей розрахунку індексу.

Список подій для оцінювання визначає група експертів VoxUkraine та інформаційне агентство Інтерфакс-Україна, яке є головним інформаційним партнером проекту.

Експерти оцінюють кожну подію та прогрес за напрямом, що входить до сфери їх компетенції, за шкалою «-5» до «5».  Знак оцінки «плюс» або «мінус» відображає прогрес чи регрес у процесі реформ. Значення оцінки визначає ступінь впливу подій. Так, оцінка «0» відображає неважливу подію/відсутність суттєвих реформ за певним напрямом. Оцінка «5»/ «-5» для події означає, що подія  кардинально  змінює «правила гри» або суттєво впливає на поведінку багатьох економічних агентів (позитивно чи негативно, відповідно). Така сама оцінка для напряму означає, що за цим напрямом були прийнято важливі нормативні акти, імплементація яких, призведе до суттєвих позитивних чи негативних змін.

Детальніше з правилами оцінювання можна ознайомитись тут

Розрахунок оцінки для  події

Одна подія (нормативний акт) може стосуватися кількох напрямків реформ, і її, відповідно, буде включено до кількох блоків анкети. Оцінка для кожної події за певним конкретним напрямком реформ визначається як медіана оцінок експертів. Остаточна оцінка конкретної події визначається як сума оцінок, розрахованих за усіма напрямками (складовими), до яких було включено цю подію. Таким чином, події, що стосуються кількох напрямків реформ (складових індексу) отримають вищу оцінку, ніж події, що стосуються лише одного напрямку. Таких підхід обрано з метою виділити нормативні акти, які впливають на декілька напрямків одночасно.

Розрахунок оцінки для напрямку реформ

Експерти оцінюють загальний прогрес реформ за одним або кількома напрямками, враховуючи ті події, які вони вже оцінили. Не існує чіткого правила щодо того, яким чином оцінки для конкретного напрямку реформ пов’язані із оцінками окремих подій за цим напрямком. Питання оцінки загального прогресу реформ за конкретним напрямком залишається на розсуд експерта. Остаточна оцінка реформ для кожного напрямку визначається як медіана оцінок усіх експертів, які оцінювали цей напрямок.

Розрахунок Iндексу

Остаточна оцінка Індексу реформ базується виключно на оцінках для напрямків реформ (а не на оцінках подій) і визначається як просте середнє усіх оцінок для п’яти визначених напрямків. Прогрес у реформах можна вважати задовільним, якщо значення Індексу протягом певного періоду часу знаходиться між +2 та +3. Значення Індексу між +1 та -1 позначатиме відсутність суттєвого прогресу на шляху реформ.  Значення Індексу між -2 та -3 позначатиме помітний регрес в реформах.

 Приклад розрахунку

Припустимо, що за звітний період відбулося три події (затверджено три нормативних акти):

Подія 1. Постанова, яка створює засади для реструктуризації державних вугледобувних підприємств, зменшуючи необхідність державних субсидій (буде включено як до напрямку «державні фінанси», так і напрямку «енергетична незалежність»).

Подія 2. Нормативній акт, який вимагає детальну публікацію витрат державного бюджету (напрямок «державні фінанси»).

Подія 3. Рішення, що передбачає безкоштовне встановлення лічильників для тепла і води в будинках домогосподарств із доходом нижчим прожиткового мінімуму (“енергетична незалежність” та “державні фінанси”).

Ці події та відповідні напрямки реформ отримали такі оцінки:

  Експерт 1 Експерт 2 Експерт 3
Державні фінанси 2 2,5 3
Подія 1 3 4 3,5
Подія 2 2 1 2
Подія 3 -1 -1,5 -2

 

  Експерт 1 Експерт 2  
Енергетична незалежність 3,5 4  
Подія 1 4 5
Подія 3 1 1,5

Індекс та його компоненти розраховуються наступним чином:

  Експерт 1 Експерт 2 Експерт 3 Загальна оцінка події Загальна оцінка напрямку
Державне управління та боротьба з корупцією         0
Державні фінанси 2 2,5 3   2,5=медіана (2; 2,5; 3)
Подія 1 3 4 3,5 3,5= медіана (3;4;3,5)
Подія 2 2 1 2 2,0 = медіана (2;1;2)
Подія 3 -1 -1,5 -2 -1,5 = медіана (-1; -1,5; -2)
Монетарна політика та фінансові ринки         0
Ринкова політика та зовнішня торгівля         0
Енергетична незалежність 3 4     3,5 = медіана (3; 4)
Подія 1 4 5 4,5 = медіана (4;5)
Подія 3 1 2 1,5 = медіана (1;2)
Значення Індексу   1,1=(0+2,5+0+0+ +3,5)/5
Загальна оцінка для  
Подія 1 8,0=3,5+4,5
Подія 2 2,0
Подія 3 0 = -1,5+1,5

 

Річний аудит

Редколегія іМоРе прикладає максимум зусиль для того, щоб утримувати якість Індексу на високому рівні. З цією метою:

  1. Кожного року редколегія  іМоРе проводить аудит нормативних актів, які потрапили до Індексу.
  2. Ціль аудиту- визначити нормативні акти, які потрапили до Індексу помилково.  Такі ситуацію можуть виникати час від часу через відсутність чіткого визначення реформи. Крім того, під час аудиту може вдосконалюватись методологія.
  3. Такі події вилучаються із бази даних іМоРе, якщо рішення погоджує проста більшість редколегії іМоРе.
  4. Індекси іМоРе перераховують за таким алгоритмом: Якщо подія, що вилучається із Індексу, є єдиною подією за окремим напрямком у певному раунді, іМоРе рейтинг за цим напрямком визначається рівним нулю. Якщо за цим напрямком є ще події, то (1) якщо серед них є події, що отримали вищу оцінку, ніж подія, що вилучається,  іМоРе рейтинг напрямку залишається без змін; (2) якщо усі інші події мали нижчу оцінку, то іМоРе рейтинг напрямку  зменшується до максимальної із цих оцінок. іМоРе рейтинг раунду перераховується як середнє за новими оцінками напрямів.

Результати аудиту від 1.09.2016

За результатами аудиту вирішено:

  1. Визначати тимчасовий захід за таким критерієм – якщо захід приймається на термін до 1 року – він розглядається як тимчасовий, і не включається до оцінювання.
  2. Експерименти/пілотні проекти включати для оцінювання, якщо вони спрямовані на всю економіку або окрему галузь та не містять обмеження щодо участі в них економічних суб’єктів.
  3. Заходи підтримки учасників АТО не є реформою.
  4. Вилучити з Індексу заходи, які відміняють тимчасові обмеження НБУ (10 заходів), оскільки їх введення було тимчасовим і не оцінювалось. Вилучити ще 7 заходів за іншими напрямками, оскільки вони не є реформами.